“Afgeschakeld”: #schaarste seminaries Vanden Broele

[Brugge, Zele] – CEMAC en Vanden Broele Uitgevers hebben de handen in elkaar geslagen om aan lokale openbare besturen, verantwoordelijken van OCMW’s, interventiediensten, veiligheidscellen en dergelijke meer een seminarie aan te bieden over de problematiek van Elektriciteitsschaarste en stroomonderbrekingen. Sprekers van CEMAC van de gemeente Beveren zullen in een aantal opeenvolgende modules dieper ingaan op: […]

Verdedigingslagen … in risk management

[Brussel, Zele] – (DUTCH) Naar aanleiding van groeiende bezorgdheid over mogelijke lokale elektriciteitsafschakelingen – de zogenaamde “Brownouts” – heeft werkgeversorganisatie VOKA een enquête gehouden bij ondernemers om onder meer te peilen naar de bezorgdheid en voorbereiding op deze stroom”pannes”. De media blokletterde als een van de voornaamste resultaten dat “7 op de 10” ondernemers geen […]

Licht uit en wat nog … Brown-Out ? Black-Out ?

  [Brussel, Zele] – De stilstand van drie kernreactoren, de beschadiging van een transformator te Monceau-sur-Sambre, en andere technische beperkingen van het Belgische elektriciteitsnet zorgen dat bij stijgend verbruik het zogenaamde “evenwicht” tussen vraag en aanbod niet langer kan gewaarborgd worden. Wellicht zelfs niet met het terug in dienst stellen van elektrische centrales die om […]