Help! Een crisis

Posted on September 30, 2015
Filed Under Reader's Digest, Uncategorized | Comments Off on Help! Een crisis

[Zele, BE] – Op 29 september 2015 werd te Gent het boek “Help! Een crisis” van de pen van Bart Bruelemans, Bert Brugghemans en Ilse Van Mechelen voorgesteld.

Een dag later hebben we het gelezen, eigenlijk deze nacht al. Omdat het verschijnen van een boek over crisisbeheer in België een dergelijk zeldzaam fenomeen is, dat de intellectuele nieuwsgierigheid onmiddellijk geprikkeld wordt.

Omwille van de inhoud, maar ook en misschien nog meer omwille van de verwachting en hoop dat vakliteratuur zal bijdragen tot de ontwikkeling van ‘onze stiel’ in België.

De speeches van twee provinciegouverneurs en het aansluitende paneldebat met diezelfde gouverneurs, academici en vooral ook het praktijkveld werden gekenmerkt door een aantal markante uitspraken … “Niemand wist hoe het aan te pakken, zelfs nu nog niet.”, “In het buitenland had men die ervaring wel …”, “… dan moeten we onze professionele ethiek maar eens in vraag stellen” en “natuurlijk staat men in het buitenland veel verder”.

Consensus op de hoofdlijnen dat een verdere en versnelde professionalisering van crisisbeheer aangewezen is en dat het zich aanmeten van een vorm van universele methodiek een belangrijk instrument daarbij kan zijn.

 

 

In het boek “Help! Een crisis” wordt een dergelijke methodiek voorgesteld. Het is eigenlijk niet één methodiek, maar wel een bloemlezing van technieken, best practices en wetenschappelijke inzichten die toepasbaar zijn op het multi-spectrale vakgebied van crisisbeheer: van operationeel beheer op het terrein tot geïntegreerde crisiscommunicatie.

DSC08395

 

 

 

 

 

 

“Help! Een crisis” postuleert niet hét universele model voor alle stadia en aspecten van crisisbeheer. Het heeft ook die pretentie niet en men dient het boek niet met dat in het achterhoofd te lezen.

Het boek kan vooral een eye opener zijn voor diegenen die crisisbeheer nog altijd meer als een kunst of een je-voelt-het-wel-aan dan als een kunde zien. De talrijke verwijzingen naar wetenschappelijke modellen en illustraties uit het buitenland of van Belgische reële noodsituaties vormen daarbij een handige kapstok om verder te gaan zoeken … om zelf bepaalde thema’s uit te diepen en na te denken over hun toepasbaarheid ervan.

 

 

“Help! Een crisis” was voor ons nachtliteratuur, uit nieuwsgierigheid en tijdsgebrek overdag.

Maar misschien is dit wel een goede insteek. Het is geen “Shades of Grey” nachtliteratuur, maar past misschien wel op het nachtkastje. Na een dag in business as usual kan een hoofdstuk in “Help! Een crisis” een welkom afstand nemen van de gewone praktijk betekenen. Misschien leest u wel een hoofdstuk en gaat u mijmerend over wat u gelezen heeft en hoe u daarmee aan de slag kan, de nacht in.

U heeft het al begrepen. “Help! Een crisis” is een waardevolle bijdrage tot het vakgebied omdat het op een heldere beknopte en voor iedereen vatbare wijze inzichten aanbrengt die voor velen nog als onverwacht nieuw zullen ervaren worden. De boodschap van de auteurs, die we volmondig ondersteunen, is dan ook niet alleen een modernisering van middelen door te voeren, maar ook in te zetten op de modernisering van inzichten en werkpraktijken.

Het verschijnen van dit boek deed ons ook even meer dan een decennium teruggaan. In 2000 verscheen immers als pennevrucht van CEMAC de (wellicht allereerste ooit) Praktische Handleiding Rampenmanagement; opgesteld in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen en wat toen nog het Ministerie van Binnenlandse Zaken heette.

DSC08396

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen stonden we nog veel meer aan de wieg en dienden we begrippen zoals “CP-OPS”, “multi-disciplinair” en “zonering” uit te leggen. Het gisteren voorgestelde boek gaat gelukkig veel verder.

Laat het een inspiratie wezen voor noodplanambtenaren, leden van de interventiediensten, bestuurlijke overheden en een nieuwe stap vormen in de professionalisering van het crisisbeheer in België – waar ook wij constant proberen toe bij te dragen.

“Help! Een crisis” is verschenen bij de Belgische uitgeverij die Keure.

 

Comments

Comments are closed.