Learning Lessons – Communicatie in geval van dreiging

Posted on November 21, 2015
Filed Under Uncategorized | Comments Off on Learning Lessons – Communicatie in geval van dreiging

[BE,..] – In geval van terroristische dreiging zijn pers & media en de burgers die sociale media gebruiken niet alleen goede bronnen van informatie voor de bevolking, maar mogelijks ook voor de potentiële daders van aanslag,

voor een aanslag, tijdens een aanslag en erna.

Het principe van “men heeft het recht te weten” dat het grondbeginsel vormt van open en ongecensureerde nieuwsgaring en communicatie, dient in dergelijke gevallen geduwd te worden in de richting van “Need to know“.

Heeft de onschuldige burger nood aan informatie over de locatie van onze veiligheidsdiensten, over resultaten van gerechtelijke acties, over kennis met betrekking tot mogelijke doelwitten? NEE.

“Moet” deze informatie dan ook gedeeld worden. Het antwoord is duidelijk nee.

(Ooit wel, vanzelfsprekend, maar niet op het ogenblik dat er van een acute dreiging sprake is.)

In een democratische samenleving is het strikt verbieden van communicatie onmogelijk. Men kan dus louter op het gezonde verstand en de inzichten van de duizenden communicatoren beroep doen om te proberen de verspreiding van ‘gevoelige informatie’ zo beperkt mogelijk te houden.

 

Enkele tips

 1. Verspreid geen informatie over de positie en middelen van de veiligheidsdiensten.

 2. Verspreid geen enkele informatie die nuttig kan zijn voor personen met kwade bedoelingen (bv. “geen bewaking te bespeuren” of “ik ben binnen geraakt” …)

 3. Misbruik communicatiekanalen niet (bv. belachelijke commentaren verspreiden via een #-hastag die voor ernstige communicatie gebruikt wordt).

 4. Gebruik geen publieke media (zoals twitter of facebook) om te berichten over een dreiging die u vaststelt. Contacteer de interventiediensten (100/112) rechtstreeks en gebruik alleen social media indien er zich een incident voordoet en andere burgers zich dringend moeten beschermen.

 5. Maak geen eigen communicatieberichten ter vervanging van die van de overheid. Re-tweet of fwd berichten van de officiële overheden.

 6. Volg bij voorkeur de openbare omroepen en volg de officiële overheidskanalen voor social media.

 7. Uit geen bedreigende taal.

 8. Denk na voor u communiceert om uzelf geen doelwit te maken.

 9. Stop met onnodige communicatie indien het belangrijk is dat de overheden kunnen communiceren. Hou op dat ogenblik communicatiekanalen vrij.

 10. Communiceer niet (zelf of re-tweet/fwd) informatie die (nog) niet bevestigd is. Correcte informatie kan bedolven worden onder een massa geruchten en foutieve informatie.

 11. Besef dat u voor uw communicatie ook (straf)rechterlijk verantwoordelijk blijft.

 

[ texte en français: français ]

 

Comments

Comments are closed.